ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  Ledger

  เทคโนโลยีเบื้องหลัง Bitcoin คือ Blockchain หรือเรียกอีกชื่อว่า Public Ledger “สมุดบัญชีสาธารณะ” ซึ่งก็คือการที่ทุกคนในเครือข่ายจะถือสมุดบัญชีกันคนละเล่ม โดยในสมุดบัญชีจะมีข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทุกอย่างบันทึกลงไป พอมีการทำธุรกรรมใหม่เกิดขึ้น เช่น A ส่ง Bitcoin จำนวน 0.05 เหรียญให้กับ B ทุกคนในเครือข่ายจะรับทราบและมีการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมนั้นๆ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมก็คือเหล่านักขุด

  เนื่องจากข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่บนบล็อกเชนจะอยู่ในรูปแบบของรหัส Hash function จึงต้องมีการแก้ไขสมการโดยใช้พลังประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหล่านักขุดจะแข่งขันกันใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขสมการ ผู้ที่แก้สมการได้ก่อนจะมีสิทธิ์ในการเซ็นรับรองธุรกรรม ส่วนนักขุดที่แก้สมการสำเร็จทีหลังก็จะเข้ามาช่วยรับรองความถูกต้องของธุรกรรมนั้นๆให้อีกขั้นหนึ่ง ก่อนที่จะส่งข้อมูลธุรกรรมนั้นๆขึ้นไปอยู่บนเครือข่ายแบบถาวรสำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง นักขุดที่แก้สมการสำเร็จก่อนก็จะได้รับ Bitcoin ที่ยังไม่มีในระบบไปเป็นรางวัลตอบแทน

  สาเหตุที่ทำให้ Blockchain มีความปลอดภัยสูงมาก

  • เป็นเพราะขนาดของเครือข่าย ยิ่งเป็นเครือข่าย Blockchain ที่ใหญ่แค่ไหนก็จะยิ่งมีกำลังขุดหรือพลังในการประมวลผลโดยรวมสูงมากขึ้นเท่านั้น มิจฉาชีพที่ต้องการแฮคเครือข่ายหรือใส่ข้อมูลที่เป็นเท็จลงไปจำเป็นต้องมีกำลังในการประมวลผลสูงกว่า 51% ของทั้งเครือข่าย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วแทบเป็นไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะกับ Bitcoin ที่เป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุด ณ ปัจจุบัน

  Bitcoin จึงแตกต่างกับสกุลเงินแบบเดิมหรือที่เรียก Fiat Currency

  • ที่ถูกควบคุมโดยธนาคารกลางหรือรัฐบาลของแต่ละประเทศ ซึ่งธนาคารกลางสามารถพิมพ์เงิน Fiat Currency เหล่านี้ออกมาได้อย่างไม่จำกัดเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่ตามมาคือปัญหาเงินเฟ้อ นั่นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนเริ่มหันเข้าหา Bitcoin กันมากขึ้น