ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  Ledger

  Ledger (หรือถ้าศัพท์ที่ใช้ในด้าน blockchain คือ “Distributed Ledger” หรือ “Public Ledger”) หมายถึง สมุดบัญชีที่มีการบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดไว้

  คำว่า Distributed เพิ่มได้ เพราะสมุดบันทึกนี้ถูกกระจายไปยัง network ที่คอมทุกตัวสามารถมี copy ไว้ได้

  เทคโนโลยีเบื้องหลัง Bitcoin ก็คือ Blockchain หรือเรียกอีกชื่อว่า Public Ledger “สมุดบัญชีสาธารณะ” ซึ่งก็คือการที่ทุกคนในเครือข่ายจะถือสมุดบัญชีกันคนละเล่ม โดยในสมุดบัญชีจะมีข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทุกอย่างบันทึกลงไป พอมีการทำธุรกรรมใหม่เกิดขึ้น เช่น A ส่ง Bitcoin จำนวน 0.05 เหรียญให้กับ B ทุกคนในเครือข่ายจะรับทราบและมีการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมนั้นๆ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมก็คือเหล่านักขุด

  เนื่องจากข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่บนบล็อกเชนจะอยู่ในรูปแบบของรหัส Hash function จึงต้องมีการแก้ไขสมการโดยใช้พลังประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหล่านักขุดจะแข่งขันกันใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขสมการ ผู้ที่แก้สมการได้ก่อนจะมีสิทธิ์ในการเซ็นรับรองธุรกรรม ส่วนนักขุดที่แก้สมการสำเร็จทีหลังก็จะเข้ามาช่วยรับรองความถูกต้องของธุรกรรมนั้นๆให้อีกขั้นหนึ่ง ก่อนที่จะส่งข้อมูลธุรกรรมนั้นๆขึ้นไปอยู่บนเครือข่ายแบบถาวรสำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง นักขุดที่แก้สมการสำเร็จก่อนก็จะได้รับ Bitcoin ที่ยังไม่มีในระบบไปเป็นรางวัลตอบแทน

  สาเหตุที่ทำให้ Blockchain มีความปลอดภัยสูงมากเป็นเพราะขนาดของเครือข่าย ยิ่งเป็นเครือข่าย Blockchain ที่ใหญ่แค่ไหนก็จะยิ่งมีกำลังขุดหรือพลังในการประมวลผลโดยรวมสูงมากขึ้นเท่านั้น มิจฉาชีพที่ต้องการแฮคเครือข่ายหรือใส่ข้อมูลที่เป็นเท็จลงไปจำเป็นต้องมีกำลังในการประมวลผลสูงกว่า 51% ของทั้งเครือข่าย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วแทบเป็นไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะกับ Bitcoin ที่เป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุด ณ ปัจจุบัน

  ด้วยคุณสมบัติของ Blockchain ตามที่กล่าวมาช้างบน Bitcoin จึงแตกต่างกับสกุลเงินแบบเดิมหรือที่เรียก Fiat Currency ที่ถูกควบคุมโดยธนาคารกลางหรือรัฐบาลของแต่ละประเทศ ซึ่งธนาคารกลางสามารถพิมพ์เงิน Fiat Currency เหล่านี้ออกมาได้อย่างไม่จำกัดเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่ตามมาคือปัญหาเงินเฟ้อ นั่นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนเริ่มหันเข้าหา Bitcoin กันมากขึ้น

   

  ฟิลเตอร์ Close