ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด
  กลับไปทั้งหมด

  True Online UPS แตกต่างกับ Line Interactive UPS ยังไง?

  True Online UPS แตกต่างกับ Line Interactive UPS ยังไง?

  True Online UPS แตกต่างกับ Line Interactive UPS ยังไง?

  True Online UPS มีคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่า Line Interactive UPS โดย True Online UPS จะให้แรงดันที่เที่ยงตรง ปราศจากสัญญาณรบกวน ป้องกันความผิดเพี้ยนของกระแสไฟฟ้า และเรื่องความถี่ของระบบไฟฟ้า

  Line Interactive UPS with Stabilizer

  จะมีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) ในขณะที่สภาวะไฟฟ้าปกติอุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) จะได้รับพลังงานไฟฟ้าจาก ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Main) จากการไฟฟ้า โดยผ่านระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินี้ ซึ่งจะมีหน้าที่รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ป้องกันปัญหาไฟตก ไฟเกิน และไฟกระชาก เป็นต้น พร้อมกันนี้เครื่องประจุกระแสไฟฟ้า (Charger) ก็จะทำการประจุกระแสไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ เมื่อไฟฟ้าดับจะจ่ายพลังงานให้กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ทำการแปลงกระแสไฟฟ้า และจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ตัวสับเปลี่ยน (Transfer Switch) สำหรับเลือกแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระหว่างระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดย UPS ชนิดนี้ถูกพัฒนามาจาก Offline UPS โดยเพิ่มระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำอัตโนมัติ (Stabilizer) เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า ช่วยให้ UPS ไม่จำเป็นต้องจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่ทุกครั้งที่ไฟตกหรือไฟเกินไม่มากนัก

  คุณสมบัติของ Line Interactive UPS with Stabilizer

  • ราคาไม่แตกต่างจาก Offline UPS หรือ Standby UPS
  • เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่มีความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ามากๆ
  • ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไวต่อคุณภาพของกระแสไฟฟ้า มากๆเช่น เครื่องมือแพทย์และเครื่องจักรในโรงงาน
  • มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) เพื่อป้องกันปัญหาไฟเกินและไฟตก
  • สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าบางอย่างที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ายังสามารถ ผ่านเข้า ออกไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
  • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และ UPS ยาวนาน

  การป้องกันกระแสไฟฟ้า Line Interactive UPS with Stabilizer

  • ป้องกันไฟดับ
  • ป้องกันไฟตกชั่วคราวแบบติดๆ ดับๆ
  • ป้องกันไฟกระชาก
  • ป้องกันไฟตกที่แรงดันต่ำกว่า 220 โวลท์
  • ป้องกันไฟเกินที่แรงดันสูงกว่า 220 โวลท์

  True Online UPS

  มีศักยภาพสูงสุด คือ เครื่องประจุกระแสไฟฟ้า (Charger) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จะทำงานตลอดเวลา ไม่ว่าคุณภาพของไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร ก็สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) ได้ตามปกติ ยกเว้นกรณีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเสียจึงจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Main)  จากการไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า (แต่ไม่ควรใช้งานต่อไปหากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเสีย)  True Online UPS เป็น UPS ที่มีศักยภาพสูงที่สุดในจำนวน UPS ที่มีใช้งานอยู่ สามารถป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็น ไฟดับ, ไฟตก, ไฟเกิน หรือสัญญาณรบกวนใดๆ และให้คุณภาพไฟฟ้าที่ดีด้วยเหตุนี้จึงทำให้ UPS ชนิดนี้มีราคาสูง

  คุณสมบัติของ True Online UPS

  • ราคาค่อนข้างสูง
  • มีศักยภาพสูงสุด สามารถป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณี
  • ไฟฟ้ากระแสสลับที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะได้รับจาก UPS ชนิดนี้จะเป็นไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง มีความเที่ยงตรงของระดับแรงดันไฟฟ้า และปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ
  • กรณีไฟฟ้าดับหรือขาดช่วง UPS จะนำพลังงานสำรองในแบตเตอรี่มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในทันที

  การป้องกันกระแสไฟฟ้า True Online UPS

  • ป้องกันไฟดับ
  • ป้องกันไฟตกชั่วคราวแบบติดๆ ดับๆ
  • ป้องกันไฟกระชาก
  • ป้องกันไฟตกที่แรงดันต่ำกว่า 220 โวลท์
  • ป้องกันไฟเกินที่แรงดันสูงกว่า 220 โวลท์
  • ป้องกันไฟกระพริบที่เกิดจากการปิดเปิดสวิทซ์อุปกรณ์อื่นๆ
  • ป้องกันคลื่นรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์
  • ป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องความถี่ของระบบไฟฟ้า
  • ป้องกันความผิดเพี้ยนของกระแสไฟฟ้า

  ความแตกต่างของเครื่องสำรองไฟของแต่ละประเภท

  True OnlineLine Interactive
  ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่กว่า
  จึงต้องใช้พี่นที่เยอะพอสมควร
  ขนาดตัวเครื่องมีขนาดเล็ก
  เหมาะสำหรับพี่นที่ที่มีจำกัด
  มีศักยภาพสูงสุด สามารถป้องกัน
  ปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณี
  การสำรองไฟมีระบบ Stabilier เพื่อป้องกันปัญหา
  ไฟเกิน ไฟตก และสำรองไฟดับ
  ใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไวต่อ
  กระแสไฟฟ้ามาก ๆ เช่น เครื่องจักรโรงงาน
  การใช้งานใช้รองรับการจ่ายไฟให้กับฮาร์ดแวร์ เช่น
  คอมพิวเตอร์ TV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
  ไฟฟ้าที่จ่ายไปจะมีคุณภาพสูง
  มีความเที่ยงตรงของระดับแรงดันไฟฟ้า
  และปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ
  คุณภาพสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าบางอย่าง
  ที่ไม่เป็นอันตรายยังสามารถผ่านเข้าออก
  ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
  Full Load สำรองไฟได้ 5 นาที
  Standard สำรองไฟได้ 15 - 30 นาที
  เวลาFull Load สำรองไฟได้ 1 นาที
  Standard สำรองไฟได้ 10 - 30 นาที
  มีราคาค่อนข้างสูง
  โดยประมาณ 10,000 - 1,000,000 บาท
  ราคามีราคาไม่แพงมาก
  โดยประมาณ 1,000 - 15,000 บาท

  ความคิดเห็น
  แสดงความคิดเห็น ปิด