ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
    เมนู ปิด

    เครื่องสำรองไฟ ตามแบรนด์

    เครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า "UPS" เป็นสิ่งจำเป็นมากในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขัดข้องทางไฟฟ้า เช่น ไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก หรือไฟเกิน ซึ่งไม่เป็นผลดีกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟบ้านเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก เพราะบ่อยครั้งมักส่งผลกระทบต่อแผงวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า และทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเสียหาย จึงทำให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปกป้องไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเสียหายจากเหตุขัดข้องได้ ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องสำรองไฟ หรือ UPS ให้เลือสรรค์หลากหลายแบรนด์ เช่น CLEANLINE, MEGA, APC, LEONICS, EATON, ABLEREX หรือ SKD