ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  UPS Ablerex MSII-RT Series

  UPS ABLEREX MSII-RT มีชุดวงจรป้องกันโหลดเกินพิกัดและลัดวงจร(Overload & Short Circuit Protection) มีชุดวงจรป้องกันไฟฟ้ากระชาก (AC Line Surge Protection) แสดงผลเป็นแบบ LCD+LED Display สามารถเปิดใช้งานเครื่อง UPS ได้จาก Battery โดยไม่ต้องต่อกับระบบไฟฟ้าหลัก (DC Start)

  • มีชุดวงจรควบคุมการ Charge และ Discharge Battery ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ (Advance Battery  Management) 
  • แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดผนึกโดยไม่ต้องบำรุงรักษา(Seal Maintenance-free Lead Acid Battery)
  • สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง (Easy Swappable Battery)  
  • สามารถต่อพ่วงแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟฟ้า (Extended Runtime Capability)
  • รองรับการใช้ SNMP Card เพื่อการเฝ้ามอง (Monitor) และควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser (optional)
  • สามารถต่อขนานกันได้ 4 เครื่อง (Parallel Redundancy Configuration)
  • สามารถตั้งโหมดประหยัดพลังงานได้ (Smart ECO Mode)
  • รองรับการติดตั้ง Galvanic Isolation Transformer*
  • มีสวิตช์ปิดเครื่อง UPS กรณีฉุกเฉิน (EPO = Emergency Power Off)*
  • มีระบบ Software ที่ใช้ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ UPS และสามารถสั่ง Shut Down ได้