ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  9E UPS Online double-conversion Tower

  9103-539049E 1000VA (Tower) - Online UPS Tower  1000/800x3Yrs On-SiteG25B054 / G25B085
  9103-739299E 2000VA (Tower) - Online UPS Tower Extendable Back up time  2000/1600x3Yrs On-SiteG25B086
  9103-839689E 3000VA (Tower) - Online UPS Tower Extendable Back up time 3000/2400x3Yrs On-SiteG25B088 / G25B198
  9103-839679E 3000VA without Battery  3000/2400x3Yrs On-Site 
  หมวดสินค้า